Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
carriecarrie
3321 6a1c 350
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
carriecarrie
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
carriecarrie
2191 f475 350
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
carriecarrie
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viazimnepalce zimnepalce
carriecarrie
1982 324e 350
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
carriecarrie

"Zrozumiała, że oboje są tacy sami. Że jedno bez drugiego czuło się samotne i zranione. Że potrzebowali siebie nawzajem. Wiedziała, że pójdzie za nim wszędzie…"

Gemma Malley - Deklaracja

carriecarrie
7756 bc2e 350
Reposted fromretaliate retaliate viaClary Clary
carriecarrie

Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.

 

— Marek Hłasko, „Pętla”
Reposted fromkyte kyte viaClary Clary
carriecarrie
0501 d1c0 350
Reposted fromClary Clary
carriecarrie
3221 e600 350
Reposted fromClary Clary
carriecarrie
9938 0fa0 350
Reposted fromluvsick luvsick viaClary Clary
carriecarrie
7177 9400 350
Reposted fromClary Clary
carriecarrie
7556 4e61 350
Reposted fromClary Clary
carriecarrie
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaClary Clary
carriecarrie
4419 196b 350
Reposted fromClary Clary viaLaterLaterLater LaterLaterLater
carriecarrie
- Jeżeli chce się spokojnie żyć, lepiej trzymać się z daleka od piękna; inaczej, przez kontrast, dostrzega się mizerność życia, jego zerową wartość.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Kiki van Beethoven
Reposted frompuella13 puella13 viaLaterLaterLater LaterLaterLater
carriecarrie
4900 9f7b 350
Reposted fromscylla scylla viaLaterLaterLater LaterLaterLater
carriecarrie
5841 8ae8 350
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater
carriecarrie
[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
carriecarrie
3709 6c6b 350
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl